Centrul de Reabilitare a Adolescenţilor din Chişinău

CRAC3 Centrul de Reabilitare a Adolescenţilor

Centrul de Reabilitare a Adolescenţilor din Chişinău (CRAC) şi-a începutactivitatea în 2003 cu un grup de iniţiativă, care avea dorinţa de a se implica şi produce o schimbare în viaţa copiilor defavorizaţi dinor.Chişinău.

CRAC – este o organizaţie non-guvernamentală, non-profit, angajată înactivităţi moral-educative.

Scopul CRAC №1: Glorificarealui Dumnezeu prin contribuirea la formarea caracterului creştin pentru o viaţăindependentă a adolescenţilor defavorizaţi (de virsta 11-18 ani) în spiritul dragosteilui Isus şi a moralei creştine.

Scopul №2: prestarea serviciilor de asistenţă socială,moral-spirituală, educaţională şi crearea mediului temporar de familie pentruadolescenţii fără loc de trai stabil.

Reabilitarea se efectuiază prin aplicarea metodelor creştine de educaţie,prin obţinerea abilităţilor de muncă, respectarea igienei şi a normelor etice,prin crearea posibilităţilor de adaptare şi pregătire pentru o viaţă decentă.

Copiii ajunşi la Centru sînt examinaţi medical, asiguraţi cu îmbrăcămintede schimb, alimentare, locuinţă până la aranjarea într-o familie, internat saualt mediu legal de siguranţă.

De asemenea restabilirea actelor pierdute sau perfectarea acestora, soluţionareaproblemele privind abandonul şcolar şi integrarea copiilor în instituţiile deînvăţământ.

Beneficiarilor CRAC li se organizează diferite tabere de odihnă, excursiiregionale, la muzee, teatre, expoziţii şi cercuri de activităţi extraşcolare.

Mijloacele şi fondurile de întreţinere ale Centrului provin doar dindonaţiile bisericii, persoanelor fizice şi juridice din RM, cît şidin străinătate.

Tot venitul CRAC este îndreptat spre crearea unui mediu familial şiapărarea drepturilor şi intereselor copilului aflat în risc.

CRAC2 Centrul de Reabilitare a Adolescenţilor CRAC1 Centrul de Reabilitare a Adolescenţilor

 

 

Date de contact:

or.Chişinău, st.Truşeni 18 (sectorul Buiucani),
Tel. +373 22 58-26-28