DEPARTAMENTUL EVANGHELIZARE ŞI MISIUNE (DEM)

DEM a fost înfiinţat în cadrul UBCCE în anul 2003 ca rezultat alnecesităţii de a coordona activităţile misionare şi evanghelistice. Una din activităţile DEM este organizarea diferitor seminare şi conferinţemisionare în bisericile locale, de a avea o activitate permanentă şi de apromova lucrarea de misiune.

De asemenea, DEM înmăsura posibilităţilor acordă ajutor financiar atât pentru organizarea şidesfăşurarea evanghelizărilor în bisericilelocale cât şi la plantarea noilor biserici. Astfel susţinând în rugăciune şifinanciar evanghelişti, care sunt implicaţi în lucrarea misionară naţională.

O altăactivitate a departamentului este încurajarea implicării bisericilor locale înevanghelizare. În mod deosebit DEMîncearcă să inspire dorinţa în biserici de a aplica în evanghelizarea personală de la ,,Inimă la Inimă,, ajutând atât cumaterialul necesar, cât şi cu planificarea lecţiilor în bisericile locale, şilucrarea practică.

Prin intermediul departamentului sânt susţinuţi în lucrare de misiune şi evanghelişti dinalte ţări ca: Rusia, Georgia, Uzbekistan, Egipt, Nepal,Turcia, Uganda,Tanzania, Myanmar şi Algeria. DEM susţineplecarea grupurilor de evanghelizare în alte tări pentru o periodă scurtă ca săajute bisericile locale în răspândirea Evangheliei şi la plantarea altorbiserici.

Toate aceste activităţi DEM le efectuează împreună dătorit implicăriiactive a Bisericilor din cadrul UBCCE, avândun scop unitar, de a aduce la împlinire ,,Marea Însărcinare”, şi pentru a proclama Numele celMare a lui Isus Hristos şi de a extinde împărăţia Lui atât în ţara noastră câtşi peste hotarele ei!

Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Uniunea Penticostală din R. Moldova,
Departamentul de Evanghelizareşi Misiune