Pentru Europa, anul 2007 este un an al jubileului – 100 de ani de la înfiinţare mişcării Penticostale pe continentul European.

În pofidafaptului, că mişcarea Penticostală este cea mai tânără mişcare dintre toatedenominaţiile Creştine, după numărul component al său ea le-a depăşit pe toateşi figurează pe locul doi după biserica Catolică. Toate acestea doar confirmă cuvinteleDomnului Isus Hristos: „Ci voi veţi primi o putere, cînd se va pogorî DuhulSfânt peste voi, şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, înSamaria şi până la marginile pământului.” (Fapte 1:8).

Chiardacă există unii indicatori care arată, că mişcarea Penticostală a apărut lasudul Moldovei în 1923, totuşi este imposibil de observat procesul de extindereal ei în acea perioadă. Însă, începînd cu 1945, mişcarea Penticostală a începutrepede să se extindă pe teritoriul Moldovei. Datorită dedicării jertfitoare,muncii active şi implicării Duhului Sfînt predecesorii noştri au predicatEvanghelia, dar Domnul Îşi zidea Biserica Sa crescînd numărul celor salvaţi.

În perioada cînd a sosit libertateape teritoriul Moldovei, ca şi stat independent, existau 67 de bisericiPenticostale, care din diferite motive făceau parte din cinci uniuni/frăţietăţi.Noile împrejurări aduceau după sine noi posibilităţi şi cerinţe de activitate.Aceasta sporea necesitatea de a precăuta modalităţi de colaborare în continuarea bisericilor CCE din Moldova în condiţii noi. Astfel pe data de 12 decembrie1992, după o muncă intensivă din partea liderilor uniunii/frăţietăţii, a avutloc conferinţa tuturor bisericilor CCE din Moldova, unde a fost proclamată unirea bisericilor CCE în Moldova şi a fostînfiinţată Uniunea Bisericilor CCE din Moldova. Tot atunci a fost ales şi Comitetul UniuniiBCCE format din reprezentanţi ai tuturor uniunilor/frăţietăţilor, iar PetruBorşci şi Victor Pavlovski au fost aleşi Episcopi Superiori ai Uniunii BCCE. Pedata de 9 februarie 1993 în mod oficial a fost recunoscută mişcareaPenticostală de către conducerea Republicii Moldova şi a fost înregistratStatutul Uniunii BCCE.

Victor Belih sepia 500x394 Istorie al Uniunii Bisericilor Penticostale

1992 sepia 500x364 Istorie al Uniunii Bisericilor Penticostale

Pe noua conducere îi aştepta unlucru major în vederea consolidării colaborării şi formării structurii UniuniiBCCE. Astfel, pe parcursul următorilor trei ani a fost organizat şi efectuatmult lucru în această direcţie. Au fostformate structurile regionale şi aleasă conducerea lor. Un eveniment importantîn procesul formării a fost şi achiziţia clădirii în or. Chişinău, str. Truşeni18, pentru oficiul Uniunii BCCE, dedicarea căruia a avut loc la 11 decembrie1993.

În timpul inaugurării primuluioficiu, a fost proorocit de Duhul Sfînt, că Dumnezeu va binecuvînta lucrareaUniunii şi acest oficiu va fi mic pentru o lucrare efectivă. Exact peste nouăani a apărut necesitatea şi Dumnezeu a binecuvîntat cumpărarea unei clădiri cuconstrucţia nefinisată, care în timp de patru ani a fost finisată, iar la 29iulie 2006 a fost închinată Domnului ca Centru Spiritual al Uniunii BCCE din Moldova.

Viziunea Uniunii Bisericilor CCE esterealizează în trei domenii: (1). Evanghelizare şi Misiune. (2). Educaţie şi învăţămînt. (3). Ajutor social. Pentru aceasta au fost înfiinţate departamentele corespunzătoare, carerespectiv funcţionează în corespundere cu cerinţele timpului şi standardelorSfintei Scripturi.