Neemia Tabără Neemia

Dumnezeu ne vorbeşte pe paginile Sfintelor Scripturi despre importanţa copiilor şi educaţia lor spirituală şi morală. Familia şi Biserica au responsabilitatea directă de a investi învăţătura Domnului Isus în viaţa lor,fiindcă ele îi vor conduce la cunoaşterea adevărului. Din acest motiv Biserica Elim are uşile larg deschise ale taberii Neemia ca copiii sa-L cunoască pe Domnul Isus Hristos.

TABĂRA ”ELIM” 2010

În vara acestui an binecuvîntat Domnul s-a îngrijit de toate nevoile noastre pentru tabără şi ne-a binecuvîntat în toate domeniile ca să putem să aducem copiii la El şi să-i învăţăm să-L iubească. Din diferite localităţi ale Moldovei au venit copii de toate vîrstele pentru ca să petreacă un timp frumos odihnindu-se,formindu-şi noi prietenii să primească o educaţie bazată pe învăţătura Sfintelor Scripturi. Petrecînd acest timp în tabără unii dintre ei pentru întîea dată în viaţă au avut prilejul să fie într-un anturaj creştin, auzind vorbită şi explicată Evanghelia pe înţelesul lor.La tabără au venit aproximativ 100 de copii împreună cu liderii, care cu uşurinţa sau implicat în activitatea taberii, fiind toţi bine dispuşi şi plini de bucurie.Noi credem că viaţa multora din ei a fost influenţată de lucrarea Duhului Sfint şi multe domenii din viaţa lor au fost schimbate şi transformate.

CAZAREA

Tabara dispune de 20 de case încăpătoare în care au putut fi repartizaţi copii dupa categoria de vîrstă şi gen. Însotiţi de un educator grijuliuei s-au aflat în siguranţă şi sub protecţia necesară. Fiecare grup de copii a fost înconjurat de atenţie şi implicat în activitatea interesantă a taberei. Sau incurajat ordinea şi disciplina, atenţia şi participarea şi pentru toate acestea au fost premiaţi şi li s-au oferit cadouri speciale, care au fost o motivaţie bună pentru a fi tot mai buni în toate privinţele.

LECŢIILE BIBLICE ŞI RUGĂCIUNEA

O atenţie deosebită s-a acordat domeniului spiritual. Toţi copiii au participat la lecţiile biblice, rugăciunile în căsuţe cu liderii, părtăşia şi discuţiile înjurul Personalitaţii lui Isus Hristos şi formarea unei relaţii cu Dumnezeu prin rugăciune şi Biblie. Am fost miscaţi să vedem cum unii copii care niciodată nu au ştiut şi nu au practicat rugăciunea, acum în cadrul taberei se rugau lui Isus pentru dorinţele lor. Şi în acest anturaj plin de dragoste Dumnezeu s-a descoperit arătîndu-şi harul Său faţă de ei.

SCENETE SI ACTIVITĂŢI

Un alt aspect al slujirii pentru copii au fost scenetele şi alte activităţi teatrale. Ele au fost aplicate cu scopul de a vesti Evanghelia pe înţelesul copiilor, şi implicarea acestora la prezentarea lor. Fiecare dintre ei au avut posibilitatea sa fie implicat în scenete, cîntînd o cîntare, recitînd o poezie sau prezentînd vreun desen pe tema unei istorii din Biblie. Nici unul din ei nu a fost trecuţi cu vederea şi toţi s-au simţit importanţi şi de folos în aceste activităţi. Deasemenea au povestit întîmplari bibliceşi au avut de învaţat toţi din Cuvîntul lui Dumnezeu, Astfel ei au petrecut un timp binecuvintat în prezenţa lui IsusHristos, slujind unii altora.

ACTIVITATEA SPORTIVĂ

Avînd în vedere că copii au multă energie, li s-a oferit posibilitatea să se manifeste la maxim in jocurile şi activităţile sportive organizate să raspundă la nevoilelor. Concursuri, stafete, premii, competiţii; toate avînd scopul ca să dezvolte în ei spiritual de echipă ajutorul reciproc, şi stima unii faţă de alţii.Buna dispoziţie, bucuria şi zimbetul nu au lipsit de pefaţa copiilor în acestea ctivităţi.

MASA ŞI ODIHNA

Pe lîngă faptul că copii au avut un timp frumos şi binecuvîntat ei au avut parte şi de o hrană gustoasă şi calorică .Sa ţinut cont deasemenea şi de odihna necesară de care au avut ei nevoie în urma activităţilor, în timpul nopţii fiind supravegheaţi deliderii grijulii.

RĂMAS BUN!

Oricît de mult nu am dori continuarea taberei totuş timpul a trecut şi s-a apropiat şi despărţire. Unii copii nu au putut să-şi reţină lacrimile la desparţire, alţii cu bucurie asteptau să meargă acasă. A fost un timp marcant. Copii au înregistrat adresele prietenilor, au scris numerele de telefon şi au mers spre casă unde î-i asteptau părinţii cu dor. Iar nouă ne rămîne decît să-i mulţumim din inimă lui Dumnezeu pentru tot harul revărsat peste noi şi să ne pregătim de noua perioadă a taberei ce ne stă in faţă 2011.

Rugaţivă pentru noi ca în anul care vine 2011, să putem desfăşura aceste programe cu copii, tabăra necesită reparaţie în mod deosebit băile, şi casuţile care nu corespund cerinţilor sanitare ighienice din R. moldova.

Rugativa Pentru noi ca să putem aduce la condiţii normale Tabara Neemia de a putea primi copii din nou în anul care vine, pentru a face reparaţia la casuţe este necesar $2000 de casuta, doar materialele, lucru va fi voluntar cu Fraţi din Biserica Elim.

Vrem ca împreună să fim folosiţi de Dumnezeu la Extinderea Împăraţii Lui in Rep. Moldova, şi în mod deosebit în generaţia tînără.

Mulţumim mult pentru susţinere, Domnul să vă răsplătească din belşug.

Cu multă stimă şi respect
Pastor a Biserici Elim,
Alexandru Miaun