1. Suport biblic pentru lucrarea de asistenţă socială

Dumnezeu a spus: „Să-ţi deschizimâna faţă de fratele tău, faţă de sărac şi faţă de cel lipsit din ţara ta”(Deuteronom15:10-11) El promite o remunerare deosebită pentru ajutorarea săracilor (Proverbe 19:17; 22:9; 28:27). ProfeţiiVechiului Testament au proclamat cu îndrăzneală poruncile Domnului despreajutorarea celor nevoiaşi (Isaia 58:7-11). Isus a venit să predice Vestea Bunăcelor săraci şi înfometaţi (Luca 4:18-19). Chiar dacă El Însuşi avea puţin,obişnuia să se împartă cu cei în nevoi. (Ioan 13:29). De asemenea, El i-a îndemnat pe succesorii săi să se îngrijească de săraci (Luca 14:1214). În Biserica Primară seobişnuiau colectele comune pentru sprijinul celor săraci.(Fapte 11:27-30;24:17; Gal. 2:10).

Asistarea acestora este directproporţională cu dragostea noastră faţă de Dumnezeu. (Iacov 1:27; 2:14-16; 1Ioan 3:16-19). Pentru Domnul Isus, modul de ajutorare a săracilor devine foartepersonal: «...căci am fost flămând şi Mi-aţi dat de mâncat; Mi-a fostsete, şi Mi-aţi dat de băut, am fost străin, şi M-aţi primit...» (Matei 25:34-35).

2. Scopul Departamentului Asistenţă Socială

O biserică sănătoasă întotdeauna vafi receptivă la nevoile sociale din mediul înconjurător. Departamentul Asistenţă Socială (D.A.S.) dincadrul Uniunii Penticostale din Republica Moldova asistă bisericile locale şialte unităţi obşteşti cu iniţierea şi funcţionarea unui program de asistenţă pentrucategoriile vulnerabile în spiritul lui Hristos. DAS organizează un programstrategic pentru o perioadă de lungă durată în vederea reglementării celor maiacute probleme sociale cu care se confruntă societatea actuală din R. Moldova.

În cooperare cu bisericile active,DAS slujeşte societatea prin numeroase proiecte de intervenţie practică:introducerea şi distribuirea ajutorului umanitar, oferirea unui program de zipentru copii la risc, adopţia naţională a copiilor abandonaţi, reabilitareaadolescenţilor aflaţi pe străzi, îngrijirea de bătrâni, traficul de fiinţe umane, prevenirea creşteriinumărului de HIV/SIDA infectaţi, reabilitarea alcoolicilor şi narcomanilor.

Numărul beneficiarilor DAS creşte înmod constant, odată cu manifestarea interesului bisericii locale pentru vre-oactivitate în sectorul social. Dumnezeu face o schimbare în societate prinoamenii, care s-au angajat să slujească pe cei care nu merită acest lucru, darcare poartă chipul Lui.