„Învaţă pe copil calea pe care trebuie săo urmeze şi când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea”.
(Proverbe 22:6)

Familia şibiserica sunt primii moderatori ai sufletelor copiilor, primele modele pe careei le văd şi le urmează, sunt cei dintâi chemaţi să contribuie la educarea şiformarea caracterului moral religios al copiilor. De aceea, scopul U.B.C.C.E.este de a organiza Şcoli Duminicale în care să fie asigurat loc pentru fiecarecopil de orice vârstă, sex şi statut social, unde copiii să fie învăţaţi Cuvântullui Dumnezeu cu materiale didactice potrivite, într-un mediu bazat pe sprijin,dragoste, încurajare şi îndemnare. „…învăţămpe orice om, în toată înţelepciunea, ca să înfăţişăm pe orice om, desăvârşit înIsus Hristos”. (Col. 1:28)

Conceptul de bază al Şcolii Duminicale este de a organizalecţii biblice, ce ar facilita procesul de instruire şi integrare a tineriigeneraţii în trupul lui Hristos. Şcoala Duminicală este organizată pentru arăspunde la nevoile grupurilor de diferită vârstă, începând cu fragedacopilărie şi până la adolescenţă, fiind folosite diferite metode potrivitnivelului de dezvoltare a fiecăruia.

Şcoala Duminicala îiînvaţă pe copii principiile biblice care le servesc drept busolă morală de călăuzireşi protejare în călătoria lor prin viaţă. Aici se învaţă măiestria de a ficreştin şi pasiunea de a sluji altora. Noi credem că Dumnezeu doreşte sătransforme vieţile copiilor noştri prin studierea şi aplicarea Cuvântului Săumobilizându-i la luptă împotriva răului, fiindcă credinţa în inima unui copileste asemenea unui uriaş ce doarme, pe care nouă ne rămâne doar să-l trezim.

SundaySchool2 500x284 Departamentul de educarea copiilor SundaySchool1 500x375 Departamentul de educarea copiilor

 

Provocare pentru fiecare:

  • Rugaţi-vă pentru Şcoala Duminicală.
  • Dezvoltaţi noi strategii de îmbunătăţire a calităţii Şcolii Duminicale.
  • Investiţi în Şcoala Duminicală fiindcă aceasta este o investiţie de viitor.
  • Rugaţi-vă ca Dumnezeu să călăuzească şi să direcţioneze liderii în pregătirea învăţătorilor de Şcoală Duminicală.