VIZIUNEA

O Biserică sănătoasă pentru fiecare comunitate dinRepublica Moldova.

 

MISIUNEA

UBCCE este angajată să asiste bisericile penticostale localecu resurse pentru a contribui la plantarea bisericilor sănătoase în toate comunităţile din Republica Moldova, ridicarea nivelului de educaţie creştină şi ajutorarea celor mai vulnerabili în societatea actuală.